ตรวจสอบสถานะการสมัคร WE RUN (Check your application status.)

รหัสการสมัคร
Application No.
เช่น ex. 00999WRUN
ปีเกิดของคุณ
Birth Year

(ให้ตรงกับการสมัคร / As shown on your ID, Passport)