EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE 100% GIVE GREEN MARATHON IN THAILAND

Runonecup วิ่งแก้วเดียวส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะอนาคตเริ่มต้นที่เรา

กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, Virgin Active และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร ยังคงสานต่อโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรก EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

การกลับมาของงานวิ่งมาราธอนที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม กับเส้นทางวิ่งบนถนนสาธรใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯ กับระยะทาง 21กิโลเมตร: Half Marathon |10.5 กิโลเมตร: Mini Marathon | 4.1 กิโลเมตร : Fun Run กับรูปแบบการวิ่งที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 100% GIVE GREEN รวมพลังนักวิ่งพลังสีเขียวใช้แก้วน้ำแก้วเดียวตลอดระยะวิ่ง เพื่อลดขยะและประหยัดทรัพยากร “Run One Cup”

และร่วมกันแบ่งปันคืนความสุขให้กับสังคมด้วยการเป็นผู้ให้ และต่อเติมความฝันให้แก่เด็กๆ โดยรายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื่อโลกสวย” พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 (รับสมัครจำนวนจำกัด)
สมัครได้ที่
• Online Ticket : www.empiretowerwerun.com
• สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น G Em Space @ Empire Tower (เฉพาะวัน จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
• E-Mail : empirewerun@gmail.com
www.facebook.com/WeRunTheFuture
• TEL : 0825787064

ค่าสมัคร
Half Marathon ราคา 700 BAHT
 Mini Marathon ราคา 600 BAHT
 Fun Run ราคา 500 BAHT
• กรณีให้จัดส่งรันเนอร์แพคทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพิ่ม 50 บาท ต่อหนึ่งผู้สมัคร (โปรดแจ้งในขั้นตอนการสมัคร)