For english version please scroll down:

วัน เวลา และ สถานที่แข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย : EM SPACE @ EMPIRE TOWER สาทร
เส้นทางการวิ่ง : ถนนสาทร – สะพานตากสิน –ลาดหญ้า - วิทยุ – นราธิวาสฯ

ประเภทการวิ่ง

 
Half Marathon 21 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 04.00 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ
- รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 ปี (ชาย)
**เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด

Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 04.30 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 ปี (ชาย/หญิง)

Fun Run 4.2 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย/หญิง)

ค่าสมัคร

Half Marathon   21 กิโลเมตร       700 บาท (Timing Chip)
Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร      600 บาท (Timing Chip)
Fun Run         4.2 กิโลเมตร    500 บาท

โดยนักวิ่งทุกระยะที่สมัครจะได้รับ Runner Pack ประกอบด้วย

กระเป๋าผ้าสำหรับนักวิ่ง กระเป๋าคาดอก (Belt Bag) / แก้วน้ำ (Cup) / เสื้อ T-Shirt / หมายเลขนักวิ่ง BIB Number (เฉพาะประเภท Half Marathon, Mini Marathon จะได้รับเป็น BIB TAG ชิพจับเวลา)

**ผู้เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก FINISHER MEDAL

**ผู้เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดเฉพาะระยะทาง 21 กิโลเมตร ทุกรุ่นทุกประเภทจะได้รับเสื้อ Finisher Shirt

(กำหนดเวลาเข้าเส้นชัยเฉพาะ 21 กิโลเมตร ไม่เกิน 07:30น.)

การรับสมัคร

1. รับสมัครผ่านระบบ online ที่ www.empiretowerwerun.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2562
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น G โถงล็อบบี้ Em Space ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562
@ Empire Tower วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
 
 
รางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 21 กิโลเมตร

1. ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
2. ผู้เช้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับเงิน รางวัลดังนี้
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท
- อันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

1. ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
2. ผู้เช้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับเงิน รางวัลดังนี้
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
- อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 4.2 กิโลเมตร

1. ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
2. ผู้เช้าเส้นชัย 2 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับเงิน รางวัลดังนี้
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

กติกา

ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลต้องสามารถแสดงหลักฐานทางราชการเพื่อ พิสูจน์อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด โดยบัตรประชาชนตัวจริง
คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มี หลักฐานไม่สมบูรณ์