กำหนดการ

03.00 น. ต้อนรับผู้เข้าแข่งขันชาว WE RUN (ผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถจอดรถได้ที่ชั้นใต้ดิน B3-B6)
***โปรดใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เท่านั้น
03.15 น. เปิดรับอาหารว่างก่อนการแข่งขัน
03.20 น. เปิดรับฝากของผู้เข้าแข่งขัน (บริเวณชั้น2) 
03.30 น. เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในบริเวณงานและสปอนเซอร์บูธ
03.40 น. การนำวอร์มอัพจาก Virgin Active
03.50 น. เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน
04.00 น. เริ่มการแข่งขัน EMPIRE TOWER WE RUN 2019 With Virgin Active
06.00 น. การนำวอร์มคลายกล้ามเนื้อ Cool Down จาก Virgin Active
06.00 น. เปิดรับอาหารหลังการแข่งขัน
06.30 น. พิธีการมอบโล่รางวัลและเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
***นักวิ่งที่ถึงเส้นชัยสามารถติดต่อรับเหรียญที่ระลึกได้ที่บูธหน้าประตูทางเข้าหลัก Gateway
07.00 น. จบกิจกรรม

เวลาปล่อยตัวนักวิ่ง

นั่งวิ่งระยะ 21 K ปล่อยตัว 04.00 น. Cut off ที่เวลา 7.30 น.
นักวิ่งระยะ 10 K ปล่อยตัว 04.30 น. Cut off ที่เวลา 7.30 น.
นักวิ่งระยะ 4.1 K ปล่อยตัว 05.00 น. Cut off ที่เวลา 7.30 น.

ทุกท่านสามารถนำรถมาจอดฟรีได้ที่ตึก Empire Tower ที่ชั้น B3-B6 ก่อนเวลา 4.00 น. และสามารถนำรถออกได้หลัง 07.00 น. ค่ะ

ทุกท่านอย่าลืมพกแก้วน้ำมาด้วยนะคะ เนื่องจากจุดบริการให้น้ำเราจะมีน้ำบริการเท่านั้น #runonecup