จุดบริการ / การเดินทางมางาน

จุดบริการ
-จุดบริการน้ำดื่มตามระยะเส้นทางทาง เริ่มที่จุดStart – Finish
-จุดบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุน
-จุดบริการฝากสัมภาระ ***ไม่ควรฝากสิ่งของมีค่า
-รถสุขา และห้องสุขาภายในอาคาร
การเดินทาง
-รถยนต์ส่วนตัว โดยสามารถนำมาจอดได้ที่อาคารจอดรถ (ฟรี)
-รถ TAXI (เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จอดรถ)
-รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออกประตู5) เปิดให้บริการในเวลา 06.00 น. – 24.00 น.