หมายเหตุ

-ค่าสมัครสำหรับหนึ่งรายการต่อคน
-ระบบสามารถรับชำระค่าสมัครออนไลน์ได้ด้วยวิธีการโอนเงิน/ฝากเงิน และ บัตรเครดิต/เดบิต (ช่องทางบัตรเครดิต/เดบิต มีค่าธรรมเนียม 5%)
-ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
-ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
-งดการลงทะเบียนรับของที่ระลึกในวันงานทุกกรณี
-กรณีระบุให้จัดส่งรันเนอร์แพ็คทางพัสดุไปรษณีย์ ในขั้นตอนการสมัคร เมื่อมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงการรับจากที่ระบุไว้    (เจ้าหน้าที่ขอยกเลิกการคืนเงินค่าจัดส่ง ทุกกรณี)
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด)
-ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัลตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

ติดต่อเรา

E-Mail : empirewerun@gmail.com
http://www.facebook.com/EmpireTowerWeRun